نقره اسپهبدان طبرستان

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز،
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره