درهم شاهرخ تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

روی سکه: وسط: ضرب سلطانیه حاشیه:محمد رسوال الله پشت سکه: اسلطان الاعظم شاهرخ بهادر خلد الله ملکه و سلطانه ۸۴۳
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۵۶۳
موضوع اثر : نقره تیموری
تاریخ خلق : ۸۴۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان