درهم شاهرخ تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

روی سکه: وسط: لا اله الا الله محمد رسوال الله حاشیه:حاشیه درون گل چهار پر: ابوبکر/ چپ: عمر /پایین: عثمان/ راست علی پشت سکه: وسط:ضرب استرآباد۸۳۱ حاشیه:پشت سکه: اسلطان الاعظم شاهرخ بهادر خلد الله ملکه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۵۶۶
موضوع اثر : نقره تیموری
تاریخ خلق : ۸۳۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان