درهم نقره بهرام چهارم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره بهرام چهارم ساسانی (۳۸۸-۳۹۹)
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۲۰
تاریخ خلق : از ۳۸۸ میلادی (قرن ۴) تا ۳۹۹ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان