درهم نقره بهرام چهارم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره بهرام چهارم ساسانی (۳۸۸-۳۹۹)
شماره اموال : ۳۰۰۲.۰۶.۰۰۱۶۸
تاریخ خلق : از ۳۸۸ میلادی (قرن ۴) تا ۳۸۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان