پرتره ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پرتره ناصرالدین شاه با لباس نظامی و کمربند مرصع
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۸.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : ناصرالدین شاه
رنگ : تک رنگ
ابعاد : طول (۵۰ سانتیمتر) عرض (۴۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عکس و آلبوم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان