آلبوم عکس قاجاری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

آلبوم عکس قاجاری از سفرهای ییلاقی ناصرالدین شاه و صدراعظم که در آن عکس های مختلفی از برخی شهرها و روستاها آمده از جمله جاجرود، کجور، مازندران و در ضیافت هایی از جمله خانه صدراعظم، عروسی پسر معز الملک که عکاس زیر عکس ها نوشته، در این آلبوم ۴۸ ورقی که حاوی ۹۴ صفحه است و در هر صفحه تنها محل قرار گرفتن یک عکس هست تنها ۴۸ قطعه از عکس های آن موجود است و بقیه عکس ها موجود نیستند.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۸.۰۱۰۰۰
موضوع اثر : ناصرالدین شاه و صدر اعظم در سفرهای ییلاقی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان