قبله آفاق یا تحفه حاتمیه یا استخراج نصف النهار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مظفر جنابادی (گنابادی)، شکسته نستعلیق محمد بن حسن شوشتری با تاریخ ۱۲۹۶ در پایان، عنوان و نشان و جدول شنگرف، بر کاغذ فرنگی در ۸ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۰۲/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن حسن شوشتری (کاتب) مظفربن محمدقاسم مظفر گنابادی (مؤلف)
موضوع اثر : جغرافیای ریاضی/ نصف‌النهار/ طول جغرافیایی
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان