تمبر ۱ شاهی سری لار (پست ملت اسلام) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱ شاهی با موضوع سری لار (پست ملت اسلام) و نقش نوشته پست ملت اسلام گروهی انقلابی در لار به رهبری سید عبدالحسین مجتهد برای مصارف پستی به مدت کوتاهی این تمبرها را تهیه و مصرف نمودند.
شماره اموال : ۱۲۸۸.۱۰.۳۰۰۰۸
موضوع اثر : نقش نوشته پست ملت اسلام
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : بنفش
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان