تمبر ۵۰ دیناری و مهر ۳ شاهی سری آزادستان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۵۰ دیناری با موضوع تمبر سری ستارخان و نقش سه رنگ پرچم ایران و مهر آبی آزادستان تمبر های سری ستارخان توسط گروه انقلابی دیگری به رهبری شیخ محمد خیابانی در سال ۱۲۹۸ با مهر آزادستان ممهور شد.اما این تمبر ها نیز مورد استفاده پستی قرار نگرفت.
شماره اموال : ۱۲۹۸.۱۰.۳۰۰۲۹
موضوع اثر : نقش سه رنگ پرچم ایران و مهر 3 شاهی
تاریخ خلق : ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز و سفید و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان