تمبر ۷۵ دیناری سری دوم پستی محمدرضا پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۷۵ دیناری سری دوم پستی محمدرضا پهلوی و نقش ساختمان موزه ایران باستان
شماره اموال : ۱۳۲۲.۱۰.۶۰۰۲۴
موضوع اثر : نقش ساختمان موزه ایران باستان
تاریخ خلق : از ۱۳۲۲ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۲۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان