تمبر ۵۰ دیناری سری هجدهم پهلوی

نظر شما:

تمبر ۵۰ دیناری سری هجدهم و نقش سد فرحناز و چهره محمد رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۵۴.۱۰.۶۰۲۶۰
موضوع اثر : نقش سد فرحناز و چهره محمد رضا پهلوی
تاریخ خلق : از ۱۳۵۴ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و صورتی و سفید
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان