پاکت نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

۵ عدد پاکت نامه به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق به خط شکسته تحریری و سه مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۶۸
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان