نامه از پاریس از طرف حسین ملک اف از شرکت credit lyonnais به حسین ملک در خصوص دریافت نامه وی و ... ۱۳۱۳ش پهلوی

نظر شما:

نامه ای به زبان فرانسه از حسین ملک اف از شرکت credit lyonnais در پاریس به حسین ملک در خصوص دریافت نامه وی و ... به انضمام سه عدد رسید به تاریخ ۱۳۱۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۳۸
پدید آورندگان : حسین ملک اوف (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۳ خرداد ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/صورتی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان