برات بانک ملی ایران در خصوص ارسال پول توسط حسن ملک برای کاظم ملک در بروکسل به تاریخ ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

برات بانک ملی ایران در خصوص ارسال پول توسط حسن ملک برای کاظم ملک در بروکسل به تاریخ ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۴۷
موضوع اثر : برات بانک ملی ایران
تاریخ خلق : ۱۲ آذر ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان