قبض پرداخت قسط در وجه حسین ملک و رسید پرداخت دستمزد و شهریه ۱۳۲۷ش پهلوی

نظر شما:

قبض پرداخت قسط به نام مرتضی یزدی ندوشن در وجه حسین ملک و رسید پرداخت دستمزد و شهریه به تاریخ ۱۳۲۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۹۰
موضوع اثر : قبض و رسید
تاریخ خلق : از ۱۳ تیر ۱۳۲۷ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱ شهریور ۱۳۲۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان