الدعاء صفویه

نظر شما:

خط نسخ و شکستهٔ میرزا احمد نیریزی در ۱۱۱۶ق، دارای یک پیشانی زرّین لاجورداندود در صفحهٔ آغازین، تمام صفحات متن و حاشیه و دارای حواشی اسلیمی مذهّب مرصّع و مجدول و کمنداندازی شده به زر و شنگرف و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس، ۶ برگ ۹سطری به ابعاد ۲۳/۶.۱۵ سانتیمتر، کاغذ متن خانبالغ و حاشیه ترمه قطع وزیری متوسط، جلد ترمه مغزی با عطف و آستر و قلاویز میشن سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۱۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، ترمه، ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان