ترجمه مفتاح الفلاح

نظر شما:

متن به خط نستعلیق و نسخ، حواشی به شکسته نستعلیق، ۱۴۵ برگ ۲۱سطری به ابعاد ۲۵/۱.۱۴/۵ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط، جلد میشن سرخ ضربی زرکوب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف) محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (ترجمه و خوشنویسی)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : از نامعلوم تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک