زبدةالتصانیف

نظر شما:

نسخ سدهٔ ۱۱ق، دارای سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی شده در صفحات آغازین، عنوان و نشان به شنگرف، تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف، ۴۷۳برگ ۲۲سطری به ابعاد ۲۴/۷.۱۶/۸ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع وزیری متوسط، جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حیدربن محمد خوانساری (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :