زادالمسیر فی علم‌التفسیر

نظر شما:

تألیف ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی (ف: ۵۹۷ق) در تفسیر اهل سنّت (جزء ۴) نسخ حسن بن محمد مسکی (سدهٔ ۷ق) ۲۹۱ برگ ۲۱ سطری کاغذ دولت آبادی قطع وزیری جلد میشن قهوه ای با آستر ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن علی ابن‌الجوزی (مؤلف) حسن‌بن محمد مسکی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر اهل سنت/ تفاسیر (جزء‎۴)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی