غرائب‌القرآن و رغائب‌الفرقان صفویه

نظر شما:

تألیف نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری در تفسیر (ج۲) نسخ علی بن حسین بن محمود کاتب (ملقب به کمال) در آغاز شوال ۹۳۱ق در بقعهٔ ظهیریه علویه بزغشیه شیراز برای حکیم مسعود کاشانی عناوین به زر و شنگرف آیات به قلم درشت ترجمه به شنگرف در بین سطور تمام صفحات مجدول به زر محرّر ۴۷۲ برگ ۲۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن محمد نظام‌الاعرج (مولف) علی‌بن حسین (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۹۳۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان