کشف‌الکشاف

نظر شما:

تألیف عمر بن عبدالرحمن فارسی قزوینی (ف: ۷۴۵ق) از سوره بنی اسرائیل است تا سوره انفطار نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف ۳۱۷ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه ختایی قطع وزیری جلد رویه کاغذی با عطف و گوشه های چرمی نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عمربن عبدالرحمن فارسی قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر/ نقد و تفسیر الکشاف عن حقایق النتزیل الزمخشری، محمودبن عمر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ختائی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی