مفاتیح‌الاصول

نظر شما:

تألیف سید محمد مجاهد طباطبایی (از مفاتیح اللغات تا سنت) نسخ سده ۱۲ق عناوین به شنگرف ۲۰۷ برگ ۲۸ سطری کاغذ فستقی قطع وزیری جلد میشن مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی طباطبائی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی