مفاتیح‌الاصول

نظر شما:

تألیف سیدمحمد مجاهد طباطبایی (از مفاتیح اللغات تا احتیاط و ادله عقلیه) نستعلیق سده ۱۳ق ۲۹۱ برگ ۲۵ سطری کاغذ فستقی آبی قطع وزیری بزرگ جلد میشن مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی طباطبائی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی