وقوف‌القرآن صفویه

نظر شما:

گویا از سجاوندی نسخ امین الدین بن جمال الدین بن محمد بن مولانا علی اصفهانی در ذیقعده ۱۰۱۶ق عنوان و نشان به شنگرف ۸۰ برگ ۱۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد رویه ابری با عطف و گوشه چرم مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن طیفور سجاوندی (مؤلف) امین‌الدین‌بن جمال‌الدین اصفهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : قرائت قرآن/ تجوید قرآن
تاریخ خلق : ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان