قدمیه (رساله)

نظر شما:

تالیف شیخ فیضی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان رساله به زنگار و شنگرف، جدول زرین، بر کاغذ خانبالیق در ۷ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالفیض‌بن مبارک فیضی (مولف)
موضوع اثر : محمد ،پیامبر اسلام- داستان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی