شرح الهدایه میبدی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۶۷/۰۰۱
پدید آورندگان : احمدبن محمد میبدی (مؤلف)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا نامعلوم
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه, خط نسخ