رسالة فی النحو صفویه

نظر شما:

گویا نسخه ناقص است و از باب «ما یشتغل عند الفعل بضمیره»شروع میشود، مولف از اشعار عربی برای ابواب نحوی استشهاد کرده،نسخ مبارک بن خمیس بن راشد بن جمعه بن رجب بن ثانی بن محمد بن عبدالله در روز یکشنبه ۱۹ رجب ۱۰۳۷برای خودش که از فضلای عصر خود بوده است، عنوان و نشان شنگرف، نام رساله های مجموعه در صفحه ی عنوان آمده، اشعاری از کاتب در ظهر کتاب نوشته شده ،دارای یادداشت تملک از صدرالافاضل به تاریخ ربیع الاول ۱۳۲۱، بر کاغذ ترمه ی بخارایی بدون آهار در۲۵ برگ ۱۶سطری نوشته شده، جلد اثر میشن ضربی قهوه ای با تزیین ترنج و سرترنج و لچکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۱۰/۰۰۳
پدید آورندگان : مبارک‌بن خمیس (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی-- صرف و نحو
تاریخ خلق : ۱۹ رجب ۱۰۳۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان