اسولة و اجوبة فی شرح آیة: (و ما خلقت الجن‌الانس الالیعبدون)- یا- تفسیر آیه: (و ما خلقت- الجن و...) صفویه

نظر شما:

تالیف محمود بن ابی نصر بن علی، نسخ ۱۱۲۵، یادداشت تملک از محمد علی بن ملا محمد، بر کاغذ ترمه در ۵ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۳/۰۲۰
پدید آورندگان : محمودبن ابی نصربن علی (مولف)
موضوع اثر : تفاسیر (آیة و ما خلقت الجن الانس و الا لیعبدون)
تاریخ خلق : ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان