اجوبة المسائل الفقهیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن زین الدین احسائی، نسخ محمد بن محمد نصیر هزارجریبی دانکه از محال استرآباد در سده ۱۳به نقل از نسخه ای که کاظم بن علینقی در ششم محرم ۱۲۳۵ نوشته است، نشان شنگرف بر کاغذ فستقی الوان در ۸ برگ(۱۵ صفحه) ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۵/۰۰۸
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (نامعلوم) محمدعلی هزارجریبی (خطاط)
موضوع اثر : اسلام -- پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
ابعاد : عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان