دائرةالعقل و الجهل، (بخشی از کتابی است) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اصحاب میمنه (عقل) و اصحاب مشئمه (جهل) گویا تالیف احمد بن زین الدین احسائی، شکسته نستعلیق میرزابابا سوادکوهی در ۱۲۵۷، عنوان و نشان شنگرف، دو دایره به شنگرف، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک در ماه رجب ۱۳۴۴ در تهران، بر کاغذ ترمه و پسته ای در ۳ صفحه ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۳۳/۰۱۳
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (مؤلف) میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد (خوشنویس)
موضوع اثر : عقل/ جهل
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان