ترجمه و شرح دعاء صباح صفویه

نظر شما:

تالیف قاسم میرکی، تالیف، نستعلیق محمد باقی در سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، تاریخ ۱۲۶۰ از دارنده نسخه در صفحه ی عنوان در مسجد مهدیقلی میرزا در تبریز دیده میشود، بر کاغذ ترمه در ۱۲برگ ۱۹ سطری نوشته شده جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۵/۰۱۱
پدید آورندگان : قاسم میرکی (مولف) محمد باقر (خوشنویس)
موضوع اثر : نقد و تفسیر دعای صباح
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان