بندی کلامی با عنوان "شرح المحصل"

نظر شما:

شکسته نستعلیق چلیپا، تاریخ ۱۲۶۰ از دارنده نسخه در صفحه ی عنوان در مسجد مهدیقلی میرزا در تبریز دیده میشود، بر کاغذ ترمه در ۵برگ (۹ صفحه) نوشته شده جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۵/۰۱۴
موضوع اثر : کلام/ عرفان
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, عرفان, عنوان