حاشیة دیباچه المطول ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

شکسته نستعلیق سده ۱۰،بر کاغذ ترمه در ۵ برک ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۸۸/۰۱۱
موضوع اثر : زبان عربی/ صرف و نحو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان