مفتاح‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف غیاث‌الدین جمشید کاشانی، نستعلیق محمد قلی بن محمد علی تبریزی در ۱۰۵۱، عنوان و نشان وجدول ها شنگرف، برگ اول و صفحه ی پایان نسخه دارای جدول و کمند، با مهر نظام الدین بن مرتضی، در هامش شعر فارسی ملامحمدباقر است در اعداد متحابه، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۹۱/۰۰۸
پدید آورندگان : محمدقلی‌بن محمدعلی تبریزی (خطاط) غیاث‌الدین جمشید کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان