اجوبة اسئلة احمدبن صالح‌بن طوق‌القطیفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ احسائی، نستعلیق محمد قلی بن عوض قراچه داغی رجب ۱۲۳۷ در کرمانشاهان، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۴۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، ابعاد نسخه ۲۱/۶* ۱۵/۲ و جلد آن تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۴۲/۰۲۲
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (مولف) محمد قلی بن عوض قراچه داغی (خوشنویس)
موضوع اثر : پرسشها و پاسخهای شیخیه
تاریخ خلق : رجب ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه, تیماج
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان