پراکنده‌ها: شعر فیض کاشانی و میهنی، خاقانی، هداکی همدانی...مرهمهای درمانی، دعای صنمی قریش، شب پیامبر با آدم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق عبدالعظیمبن محمد محسن رشتی در دوشنبه پایان رجب ۱۲۱۳، دارای سرلوح و جدول به شنگرف و سفیداب، عنوان و نشان شنگرف،دارای حواشی، بر کاغذ پسته ای در ۸ برگ(۱۵ صفحه) ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۷۷/۰۱۸
پدید آورندگان : عبدالعظیم‌بن عبدالمحسن رشتی (خوشنویس)
موضوع اثر : مجموعه شعر فارسی/ دعاها/ پیامبران
تاریخ خلق : رجب ۱۲۱۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه, دعاها
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان