عوامل منظوم

نظر شما:

تالیف ابن حسام، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهری که گویا به نام مصطفی بن عبدالحسین است، بر کاغذ فرنگی در ۲برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثرتیماج مشکی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۹۱/۰۰۲
پدید آورندگان : ابن حسام (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی قرن ‎۹ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ابن حسام