زبدةالاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ بهایی، نسخ مومن بن عباس موسوی قمی در مدرسه ی زینت بیگم اصفهانی در غره شوال ۱۲۵۷، عنوان و نشان شنگرف، راسته و چلیپا، با مهر هبه الله حسینی، دارای یادداشت هایی به تاریخ ۱۲۷۹ و ۱۲۸۴، بر کاغذ ترمه و فستقی در ۴۶ برگ نوشته شده، جلد اثر میشن سیاه لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۰۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) مومن‌بن عباس موسوی قمی (خوشنویس)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، فستقی، چرم میشن ،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان