شرح القصائدالسبع العلویات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید محمد بن ابی الرضا فضل الله راوندی بغدادی یا سید محمد بن حسن بن ابی الرضا العلوی، قصیده ها سروده ی ابن ابی الحدید در جوانی در سال ۶۱۱ در مدائن، نسخ روز سه شنبه شوال ۱۲۴۷ در مدرسه ی طالبیه ی قزوین، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۴۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج لایی مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن ابی‌الرضا راوندی (مولف) ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله (شاعر)
موضوع اثر : نقد و تفسیر القصایدالسبع‌العلویات عبدالحمیدبن هبةالله ابن‌ابی‌الحدید/ شعر عربی
تاریخ خلق : شوال ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان