حقایق الازلیة صغری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمود بن محمد ابوالقاسم کاشانی، نسخ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۲۹ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن لایی قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۱۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمودبن محمد کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر عرفانی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان