القصیده‌المنصوریه صفویه

نظر شما:

تالیف منصور بن امجد بن علی نجمی، نسخ ۱۰۳۸، عنوان و نشان و اشکال شنگرف، از آن اسمائیل تائب مدرس و محمدسعید سکوتی بوسنوی با تاریخ ۱۲۴۶ با مهرش، در صفحه ی ۴ مجموعه سرگذشت ابن جنی و خلیل فراهیدی و جز اینها آمده است، بر کاغذ دولت آبادی و پسته ای استانبولی در ۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه ابری فرنگی عطف و حاشیه ی جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۴۴/۰۰۹
پدید آورندگان : منصوربن امجد نجمی (مؤلف)
موضوع اثر : عروض/ شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۰۳۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی و فستقی استانبولی، کاغذ ابری، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان