حل مشکلات‌الاشارات صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، وی سنت فلسفه مشایی را که پس از ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته بود، بار دیگر احیا کرد. نستعلیق قوام الدین محمد بن نصیر الدین محمد رضوی در ۲۸ رمضان ۱۰۰۸، عنوان و نشان شنگرف، حاشیه نویسی، از آن محمد زمان حسینی در ۱۱۰۳ با یادداشت و مهر، بر کاغذ ترمه در ۱۷۰ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۶۰/۰۰۱
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مولف) محمدبن محمد رضوی (خطاط) نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (شارح)
موضوع اثر : نقد و تفسیر الاشارات و التنبیهات/ منطق/ فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۲۸ رمضان ۱۰۰۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه نازک، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان