التحصیل صفویه

نظر شما:

تالیف بهمنیار آذربایجانی، التحصیل کتابی فلسفی است که بهمنیار برای دائی خود و به زبان عربی(زبان علمی آن روزگار جهان) نوشته است. این کتاب عصاره آرای استاد بهنمیار یعنی ابن سینا در دو کتاب شفا و نجات است. نسخ گداعلی در سناباد مشهد طوس به روز عید مبعث سال ۱۰۶۷، با یادداشت احتشام الملک و مهر او به سال ۱۳۹۹ و صدرالافاضل در ۱۳۱۳، عنوان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۳۶ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : بهمنیاربن مرزبان (مولف) گداعلی (خوشنویس)
موضوع اثر : منطق/ ریاضیات/ علوم طبیعی/ خداشناسی
تاریخ خلق : ۱۰۶۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان