قسمتی از عیون اخبارالرضا

نظر شما:

تالیف ابن بابویه، به نسخ، با سرلوح ، جدول به زر، عنوان و نشان شنگرف و زر، خریداری شده توسط حاج فضل علی از فتح علی در سال۱۱۳۷ در زمان سلطه ی افاغنه و مهرشان در صفحه ی عنوان، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۳۶ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۸۸/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مولف)
موضوع اثر : احادیث علی‌بن موسی(ع)/احادیث شیعه
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی