شرح التوحید صفویه

نظر شما:

متن از ابن بابویه قمی در حدیث شیعی، شرح قاضی محمد سعید قمی ، شارح ابتدا اصل حدیث را آورده و سپس به شرح آن پرداخته است؛ نسخ دوشنبه غره ی ربیع الاول ۱۰۲۸، جلد سوم، عنوان شنگرف، بر کاغذ آهار مهره ی فرنگی در ۳۴۷ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدسعیدبن محمدمفید قاضی سعید قمی (مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر التوحید محمدبن علی ابن‌بابویه/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۰۲۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن ،
تکنیک : دستنویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان