شرح دستور معمای نیشابوری صفویه

نظر شما:

شارح محمد بن علی نونداکی، به نام سلطان عبدالعزیز بهادر، اصل متن از میر حسین نیشابوری است. نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک علی نقی در ۱۰۸۵ ، بر کاغذ ترمه ی حنایی در ۱۷۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن علی نونداکی (شارح) میرحسین نیشابوری (مولف)
موضوع اثر : معمائی نیشابوری/ نقد و تفسیر/ چیستان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه حنایی، کاغذ ابری،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان