رجعت (رساله -)

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی۱۰۳۷ ه. ق - ۱۱۱۰ ه. ق در اصفهان، معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نستعلیق و عبارات عربی به نسخ ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۴۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سورمه ای و لبه ها قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : رجعت/ احادیث شیعه
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :