المطالب‌السئول فی مناقب آل‌الرسول

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه در سال ‎۱۰۹۳‎- قرن ‎۱۱ هجری قمری کتابت شده است و دارای جلد میشن سیاه می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : نصیبی محمد بن طلحه (مؤلف)
موضوع اثر : چهارده معصوم- مدایح و مناق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه