عوارف‌المعارف

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه بخارایی و با خطی میان نسخ و نستعلیق، قرن ‎۱۰ه.ق کتابت شده است و جلدمیشن قهوه ئی نو دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : عمر بن محمد سهروردی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان- فلسفه اسلامی.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :